ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

(ΕΚΤΑΣΗ: 407.5 km², ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 39000)

Το νησί & οι πιάτσες των ταξί

Ιστορικό Περίγραμμα της Ζακύνθου

1475 π.X.    εποικίζεται από τους Αρκάδες!
  218 π.X.    καταστρέφεται από  τον Αννίβα!
  217 π.X.    κατακτιέται από το Φίλιππο τον 2ο!
  214 π.X.    κατακτιέται από τους Ρωμαίους!
  150 π.X.    επανακατακτείται από τους Ρωμαίους!
  191 μ.Χ.    καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους!
  395 μ.Χ.    λεηλατείται από Βησιγότθους και Ούνους!
  466 μ.Χ.    καταλαμβάνεται από τους Βανδάλους!
  884 μ.Χ.    ελευθερώνεται από τους Βυζαντινούς!
1147 μ.Χ.    κατακτιέται από τους Ενετούς!
1189 μ.Χ.    ελευθερώνεται από τους Βυζαντινούς!
1204 μ.Χ.    κατακτιέται από τους Ενετούς!
1337 μ.Χ.    παραχωρείται στο βασιλιά της Νάπολης!
1357 μ.Χ.    παραχωρείται στο πρίγκηπα Τόκο!
1479 μ.Χ.    λεηλατείται από τους Τούρκους!
1484 μ.Χ.    αγοράζεται από τους Ενετούς!
1797 μ.Χ.    καταλαμβάνεται από τους Γάλλους!
1798 μ.Χ.    καταλαμβάνεται από τους Γάλλους!
1809 μ.Χ.    καταλαμβάνεται από τους Άγγλους!
1864 μ.Χ.    ενώνεται με την Ελλάδα!

Αυτό το καλοκαίρι η Ζάκυνθος κυριεύει εσάς! Τους επισκέπτες της!

Ο καιρός στη Ζάκυνθο